Ga naar inhoud

Hotels


Hierin zijn wij bewust van het inlevingsvermogen in de sfeer van het onderwerp dat moet worden gefotografeerd naargelang is het clean, zakelijk en modern, of ademt het historie en traditie uit.

De juist camera en belichtingskeuze dragen bij in deze overwegingen die later worden vertaald naar beeldmateriaal.

Vermits we op jaarbasis ,na tien jaar ervaring, reeds een behoorlijk aantal reportages maken werpen we hier een blik op de diversiteit van de verschillende projecten. Uiteraard kan u onze portfolio uitgebreid bekijken tijdens een ontmoeting.